Thursday, August 18, 2016

ชมภาพสุสานจระเข้ นอนตายเป็นเบือ หลังประสบภัยแล้งหนัก
         ปารากวัยประสบภัยแล้งหนัก เหล่าจระเข้นอนตายเป็นเบือราวกับสุสาน แถมผิวแห้งกรัง ซึ่งพื้นที่ที่เคยมีน้ำไหลผ่านก็ไม่เหลือสภาพความสมบูรณ์

 
          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เฟซบุ๊ก China Xinhua News รายงานว่า ที่ประเทศปารากวัย ได้ประสบภัยแล้งอย่างหนัก ส่งผลให้พื้นที่ที่เคยมีสายน้ำไหลผ่าน กลายเป็นแห้งแล้ง เหล่าจระเข้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ต่างนอนตายหมด ผิวแห้งกรัง เป็นสุสานจระเข้ข้อมูลและภาพจาก เฟซบุ๊ก China Xinhua News
http://hilight.kapook.com/view/141044

No comments:

Post a Comment